در سیستم‌های VRF با توجه به سیکل کارکرد جداگانه‌ای که وجود دارد و همچنین کنترل‌پذیری یکپارچه بر اساس دمای رفت و برگشت مبرد و شرایط تنظیم دمای هوای محیط، امکان تامین بار گرمایشی و سرمایشی به صورت توامان در یک بازه زمانی وجود دارد که در این حالت راندمان کارکرد سیستم کمی از حالت واقعی و حداکثری خارج می‌گردد.