بهتر است به ازای هر یک از اتاق‌های مجزا در ساختمان یک دستگاه کولرگازی مجزا در نظر گرفته شود چرا که هوای خروجی از کولرگازی به نسبت هوای گرم سنگین‌تر است و دارای جریان کمتری است لذا خنک کردن فضای کل منزل یا محیط اداری نیازمند زمان کار زیاد با حداکثر ظرفیت کولرگازی است. البته این حالت هم در شرایطی ممکن است که اتاف حرارت در ساختمان کنترل شده باشد و کولر مورد نظر ظرفیت کافی برای این کار را داشته باشد.