اینورتر در کولرهای گازی می‌تواند از ۳۰ تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشد بگونه‌ای که از روشن و خاموش شدن مکرر کمپرسور دستگاه جلوگیری می‌کند و فقط با تغییر فرکانس برق دور موتور کمپرسور را تغییر می‌دهد.