سینی را تراز کرده و جای سوراخ‌ها را مشخص می‌کنیم سپس با یک پیچ به صورت موقت در سوراخ وسطی سینی را روی دیوار می‌بندیم، حداقل با ۶ عدد پیچ رول پلاک سینی را محکم کرده و پنل را روی آن سوار می‌کنیم.