در نسل نوین چیلرهای تراکمی و در ظرفیت‌های پائین از مبردهایی مانند R407-C و یا R410-A استفاده شده و در ظرفیت‌های بالاتر از A-R134 بهره گرفته می‌شود که همخوانی بیشتری و مناسبتی با محیط زیست داشته و اثر افزایشی بر گازهای گلخانه‌ای ندارند. همچنین مبردهای نسل نوین اساسا دارای توان جذب سرمایش بالاتری بوده و در نهایت راندمان کارکرد بالاتری را خواهند داشت.