تمام کولرهای گازی (اسپلیت ها) که مصارف خانگی دارند تا ظرفیت BTU/H 3000 تکفاز هستند و حتی مدل‌هایی در ظرفیت‌های ۳۶۰۰۰ BTU/H هم وجود دارد که تکفاز می‌باشد.