مبدل حرارتی پوسته ولوله از تعدادی لوله و یک پوسته بزرگ که این لوله‌ها را احاطه می‌کنند تشکیل شده است. جنس لوله‌ها معمولا مس و در برخی موارد با توجه به نوع کاربردی می‌تواند از برنج، آلومینیوم، استیل و غیره باشد. این مبدل‌ها عموما به دو دسته کلی سنتی(Conventional) و مستغرق(Flooded) تقسیم می‌شوند که در نوع اول آب داخل پوسته و مبرد داخل لوله‌ها جریان یافته و با هم تبادل انرژی می‌کنند. در نوع دوم آب داخل لوله‌ها و مبرد داخل پوسته جریان دارد. علیرغم گران‌تر بودن مبدل‌های مستغرق، راندمان این مبدل‌ها بطور متوسط ۱۵ درصد بالاتر از انواع سنتی آن بوده و عوارض خوردگی در آنها نیز به سمت صفر میل می‌نماید. با استفاده از مبدل‌های مستغرق وزن مبرد شارژ شده در مدار تبرید به شدت کاهش یافته و به این دلیل هزینه‌های تعمیر و نگهداری کمتری را در تعویض و یا شارژ گاز به بهره بردار تحمیل می‌نماید.