نصب کولر گازی با تایید شرکت گارانتی کننده توسط تکنسین‌های آن شرکت بصورت رایگان انجام می‌گردد و فقط هزینه‌ی پایه‌ها و لوازم مصرفی از مشتریان اخذ می گردد.