اصولا چیلرهای تراکمی اسکرو تا ظرفیت ۵۰۰ تن تبرید ساخته شده و ساخت چیلرهای اسکرو با ظرفیت‌های بالاتر از از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد. چیلرهای تراکمی سانتریفیوژ در ظرفیت های بالا از نظر اقتصادی و فنی مناسب‌تر می باشند. چیلرهای سانتریفیوژ در ظرفیت‌های سرمایشی بالای ۲۰۰ تن برودت طراحی شده و به دلیل نوع عملکرد و شرایط طراحی کمپرسورها دارای ضرایب عملکردی بالا مانند ۷ یا ۸ می‌باشند.