در سیستم های کولر گازی دارای سیستم Wifi شما می توانید با استفاده از موبایل ،تبلت و کامپیوتر خود دمای محیط را تنظیم کنید. اپلیکیشن کولر گازی مورد نظر را روی گوشی یا تبلت خود نصب کرده و مانند کنترل از راه دور آن را کنترل نمایید. در برخی از مدل های کولرگازی م یتوانید کد خطاهای مربوط به دستگاه را درون نرم افزار مشاهده کنید.