Project Description

ساختمان پزشکان

تنوع در مدل و ظرفیت

  • سال: ۱۳۹۸

  • نوع پروژه: مسکونی

  • شهر: شیراز-خیابان پزشکان

  • سیستم تهویه: ۱۵دستگاه مینی چیلر ۵ تن