VRF indoor unit GRV greenac high esp duct سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا یونیت داخلی VRF گرین مدل سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا در 8 ظرفیت 38-42-48-52-76-96-154-192 Btu/h تولید و به بازار ارائه می‌گردد. ظرفیت‌های 154 و 192 با برق سه فاز و باقی ظرفیت‌ها با برق تکفاز کار می‌کنند.
ویژگی های محصول
  • فشار استاتیکی ۱۹۶ الی ۲۲۰ پاسکال
  • قابلیت اتصال هوای تازه
  • دارای ریموت کنترل سیمی
  • گستره ظرفیت مناسب

تامین جریان هوا برای فواصل زیاد

این دستگاه به فن های با قدرت بالا تجهیز است و می تواند فشار استاتیکی را تا ۲۰۰pa تامین کند

درحال ارسال
امتیاز کاربر ۵ (۱ رای)
شرح محصول

بررسی یونیت سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا

یونیت داخلی VRF گرین مدل سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا در ۸ ظرفیت ۳۸-۴۲-۴۸-۵۲-۷۶-۹۶-۱۵۴-۱۹۲ Btu/h تولید و به بازار ارائه می‌گردد. ظرفیت‌های ۱۵۴ و ۱۹۲ با برق سه فاز و باقی ظرفیت‌ها با برق تکفاز کار می‌کنند.

امکان اتصال هوای تازه

در یونیت سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا هوای تازه می‌تواند در بهبود کیفیت‌های تهویه موثر باشد، که با قررار دادن دریچه مخصوص امکان استفاده از آن وجود دارد.

امکان اتصال هوای تازه در یونیت داخلی سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا یونیت داخلی VRF گرین مدل سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا در 8 ظرفیت 38-42-48-52-76-96-154-192 Btu/h تولید و به بازار ارائه می‌گردد. ظرفیت‌های 154 و 192 با برق سه فاز و باقی ظرفیت‌ها با برق تکفاز کار می‌کنند.
امکان اتصال هوای تازه در یونیت داخلی سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا یونیت داخلی VRF گرین مدل سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا در 8 ظرفیت 38-42-48-52-76-96-154-192 Btu/h تولید و به بازار ارائه می‌گردد. ظرفیت‌های 154 و 192 با برق سه فاز و باقی ظرفیت‌ها با برق تکفاز کار می‌کنند.

تامین جریان هوا برای فواصل زیاد

این یونیت سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا به فن‌های با قدرت بالا تجهیز شده و می‌تواند فشار استاتیکی را تا ۲۰۰Pa تامین می‌کند.

تامین جریان هوا برای فواصل زیاد سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا یونیت داخلی VRF گرین مدل سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا در 8 ظرفیت 38-42-48-52-76-96-154-192 Btu/h تولید و به بازار ارائه می‌گردد. ظرفیت‌های 154 و 192 با برق سه فاز و باقی ظرفیت‌ها با برق تکفاز کار می‌کنند.
تامین جریان هوا برای فواصل زیاد سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا یونیت داخلی VRF گرین مدل سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا در 8 ظرفیت 38-42-48-52-76-96-154-192 Btu/h تولید و به بازار ارائه می‌گردد. ظرفیت‌های 154 و 192 با برق سه فاز و باقی ظرفیت‌ها با برق تکفاز کار می‌کنند.
مشخصات فنی

>

IDGRV192P3/H IDGRV154P3/H IDGRV96P1/H IDGRV76P1 IDGRV52P1/H IDGRV48P1/H IDGRV42P1/H IDGRV38P1/H Model
۵۶.۰ ۴۵.۰ ۲۸.۰ ۲۲.۴ ۱۵.۰ ۱۴.۰ ۱۲.۵ ۱۱.۲ kW Capacity Cooling
۶۱.۵ ۴۹.۵ ۳۱.۵ ۲۵.۰ ۱۶.۰ ۱۵.۰ ۱۳.۳ ۱۲.۸ kW Capacity Heating
۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳ ۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ V,Hz,Ph Power Supply
۲۲۲۰ ۲۲۲۰ ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ W Rated Power
۸۰۰۰ ۸۰۰۰ ۴۰۰۰/۳۲۰۰/۲۶۰۰ ۴۰۰۰/۳۲۰۰/۲۶۰۰ ۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰ ۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰ ۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰ ۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰ m3/h Air Flow Volume Hi/Mid/Low
۶۳ ۶۳ ۵۵ ۵۵ ۶۰/۵۷/۵۱ ۶۰/۵۷/۵۱ ۶۰/۵۷/۵۱ ۶۰/۵۷/۵۱ db(A) Noise Level Hi/Mid/Low
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ Pa ESP