۱۸ امین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

شرکت تهویه مطبوع گرین در بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان ۹۸ که در تاریخ  ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه ۹۸ برگزار شد شرکت کرد.