مهمترین نکات که در نصب کولر گازی باید بدانیم

از جمله مهمترین نکاتی که در نصب کولر گازی باید بدانیم:

۱.فاصله عمودی پنل تا سقف ۳۰ سانتی متر باشد.

۲.در هنگام نصب، دقت کنید که جت وزش باد کولر گازی در جهت طول اتاق باشد تا بتوانید از حداکثر توان آن در پرتاب باد بهره بگیرد.

برای نکات بیشتر توصیه میکنیم که ویدیو را کامل ببینید.