جلسه هم اندیشی تهویه مطبوع گرین با نمایندگان استانی

جلسه هم اندیشی تهویه مطبوع گرین با نمایندگان استانی سال ۹۸ در هتل اسپیناس پالاس تهران

دانلود فیلم